Základní umělecká škola Harmony vznikla v roce 2010 v Dolních Břežanech. Naším cílem je rozvíjet u žáků jejich schopnosti a dovednosti, kreativitu a podporovat všestranný rozvoj jejich osobnosti. Vzájemně poznáváme svět barev, tónů, gest a pohybu v jeho nejrozmanitějších podobách. Vedeme děti k vnímání kulturních hodnot, ke vzájemné spolupráci, motivujeme je k tomu, aby se staly kultivovanými osobnostmi. Vnímáme individualitu našich žáků a ke každému z nich přistupujeme s ohledem na jeho schopnosti. Učíme žáky vyjadřovat se a komunikovat skrze umění. Tuto schopnost si prakticky ověřují při vstoupení na veřejných koncertech, tanečních představeních, či výstavách.

Věříme, že to co děláme, má smysl. Přesvědčují nás o tom mimo jiné výsledky soutěží a přehlídek, kterých se účastní naši žáci, reflexe v médiích i radost a nasazení všech, kdo Harmony navštěvují.

ZUŠ Harmony je nezisková organizace. Chod školy je zajišťován formou dotací a sponzoringu, který je pro nás důležitou součástí získávání prostředků pro efektivní rozvoj vzdělávání, stejně jako garance jeho šíře a kvality.

Od září 2012 má škola akreditace MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.

Od roku 2014 jsme členy:

11868894_10207820481895481_504164647_n-300x300-150x150                                                                                                              logo_RV

ssscms (1)

Naši učitelé

Kontakt

Základní umělecká škola Harmony, o.p.s.
Za Radnicí 104
Dolní Břežany, 252 41
IČO 248 00 856
Zapsána u Městského soudu:
V Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, v oddílu O, sl. č. 787

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800631248/2010

Ředitelka
Mgr. Magda Marková
mobil: 731 153 730
reditel@zus-harmony.cz

Ekonomka, statutární zástupce ředitelky
Radka Hoppová
mobil: 721 533 997
info@zus-harmony.cz

Jak k nám