Ondřej Lébr

housle

kromě absolutoria Pražské konzervatoře a HAMU v Praze ( prof. P. Messiereur ) dokončil díky významné stipendijní podpoře

„Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97“ v letech 2000 – 2005 postgraduální a prestižní

mistrovské studium na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Webera ve třídě prof.

Ivana Ženatého. Několikrát vystoupil na pozvání bývalého prezidenta ČR Václava Havla v Míčovně

Pražského hradu a na zámku v Lánech. Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti

v USA ( M.M.C., Parma Records ) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní

tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou

v USA a distribuovány prestižní společností Naxos. V roce 2008 vyšla v jeho revizi a interpretaci

ojedinělá notová publikace „J.F. Mazas – Études spéciales op.36/1 s dokomponovaným hlasem druhých

houslí Josefa Micky“, na níž se s Ondřejem Lébrem kromě čtyřech mladých houslistů podílí i

legendární a slavný český houslista Josef Suk. Je také zakládajícím členem Kalabisova klavírního

tria spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou a violoncellistou Lukášem Polákem. Se svou ženou Janou

Lébrovou působí ve Spohrově houslovém duu, se kterým pro Český rozhlas natočili komplet

Koncertantních duet L. Spohra op.67 a Grand duo od téhož autora. V říjnu 2017 vystoupili v rámci

Českého spolku pro komorní hudbu s původními díly pro dvoje housle a s výběrem málo uváděných

Chrámových sonát W.A. Mozarta společně s violoncellistou Štěpánem Doležalem a varhaníkem

Pavlem Černým. Rovněž je uměleckým vedoucím komorního ensemblu Arti Allegre. Tento soubor

vystoupil m.j. v listopadu 2017 v rámci prestižního koncertního cyklu v německém Landshutu

se skvělými ohlasy. Ondřej Lébr v minulosti vystupoval s řadou výrazných uměleckých osobností

– s Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Kateřinou Englichovou, Janou Bouškovou,

Pavlem Černým. Pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škola hl. města Prahy. Je zakladatelem

a ředitelem Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. Zastává funkci předsedy

výboru Via musica ad beatum z.s.

Je iniciátorem koncertního cyklu „Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech“.

Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.