Tomáš Hojdysz

klavír

Tomáš hraje na klavír od svých čtyř let. V roce 2007  byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval ve třídě prof. Hany Kundrátové a později přestoupil na Pražskou konzervatoř, kde absolvoval pod vedením prof. Martina Kasíka.

Má na svém kontě řadu ocenění, jako např. vítěz mezinárodní soutěže Mladý klavír Pražské konzervatoře s právem užívání titulu ,,Laureát mladého klavíru 2007“, druhá, třetí a čestná uznání ze soutěží Pro Bohemia, bronzové pásmo ve skladatelské soutěži ZUŠ. Mimo ocenění, jejichž je držitelem, účinkoval i na mnoha hudebních přehlídkách a festivalech jako např. Hudba bez hranic, Beethoveniáda, Krajská přehlídka talentovaných klavíristů v Ostravě, přehlídka mladých klavíristů ,,Máme rádi baroko“ v Minoritském klášteře v Opavě. Interpretoval na recitálu F. Chopina v Polsku, kam byl pozván, doprovázel pěvecký sbor v Belgii. V roce 2018 interpretoval na celovečerním koncertě s houslistkou Dominikou Chrastilovou v Galerii umění Karlovy Vary.

Aktuálně se věnuje výuce hře na klavír, působí na International School of Music and Fine Arts Prague, kde žáky připravuje na zkoušky ABRSM. V letech 2017 – 2019 vyučoval povinný klavír na oddělení muzikálu Mezinárodní konzervatoře Praha.