Jiří Kolařík

bicí

Absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem. Od r. 1981 člen Velkého dechového orchestru Dolní Chvatliny, od r. 1997 člen dechového a tanečního orchestru Březovanka z Čáslavi a od r. 1993 člen Hudby Hradní stráže a Policie ČR.