Hudební obor

Hudební obor se na ZUŠ Harmony těší velké oblibě. Ze všech oborů je nejpočetněji zastoupen. Učíme se v něm komunikovat prostřednictvím hudby, chápat hudbu jako součást našeho života, vyjadřovat pomocí hudby své emoce, poznáváme různé druhy a žánry hudby. Rozvíjíme své schopnosti, objevujeme skryté vlohy, učíme se naslouchat sobě i druhým, zdravě soutěžit, pracovat v týmu, tvořit…

Hudební obor nabízí celou řadu možností jak uplatnit své hudební nadání.

V ZUŠ Harmony vyučujeme hře na tyto nástroje:

klavír, klávesy, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, bicí.

Součástí vzdělávání je i sborový zpěv, muzikálový a populární zpěv či specializovaná přípravná hudební výchova. A umíme i další nástroje :-)

Ne každý musí být virtuóz, ne každý má rád „klasiku“. K našim žákům přistupujeme s individuálním přístupem. Žáci samotní se podílí na výběru repertoáru, sami mohou ovlivnit jak rychle a jakým směrem se chtějí rozvíjet.

Našim cílem je objevovat s každým žákem hudbu tak, aby si ji zamiloval a stala se neodmyslitelnou součástí jeho života.

Od září roku 2019 se můžete těšit na nově otevřený a dlouho žádaný obor – housle :-)

Počínaje školním rokem 2018/2019 se naší ZUŠce podařilo navázat spolupráci mezi žáky našeho klavírního a dechového oddělení a orchestrální sekcí ZUŠ Libčice nad Vltavou. Naši studenti se zapojili do plného chodu orchestru a jako hudebníci se účastnili nastudování takových skladeb jako Air od J. S. Bacha, Rigaudon od Bachova současníka H. Purcella nebo Vals č.2 od D. Šostakoviče.

Klavírní oddělení

Strunné oddělení

Dechové oddělení

Smyčcové oddělení

Bicí oddělení

Hudební nauka