Hudební obor

Hudební obor se na ZUŠ Harmony těší velké oblibě. Ze všech oborů je nejpočetněji zastoupen. Učíme se v něm komunikovat prostřednictvím hudby, chápat hudbu jako součást našeho života, vyjadřovat pomocí hudby své emoce, poznáváme různé druhy a žánry hudby. Rozvíjíme své schopnosti, objevujeme skryté vlohy, učíme se naslouchat sobě i druhým, zdravě soutěžit, pracovat v týmu, tvořit…

Hudební obor nabízí celou řadu možností jak uplatnit své hudební nadání.
V ZUŠ Harmony vyučujeme hře na tyto nástroje:
klavír, klávesy, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, bicí.

Součástí vzdělávání je i sborový zpěv, muzikálový a populární zpěv či specializovaná přípravná hudební výchova. A umíme i další nástroje :-)
Ne každý musí být virtuóz, ne každý má rád „klasiku“. K našim žákům přistupujeme s individuálním přístupem. Žáci samotní se podílí na výběru repertoáru, sami mohou ovlivnit jak rychle a jakým směrem se chtějí rozvíjet.
Našim cílem je objevovat s každým žákem hudbu tak, aby si ji zamiloval a stala se neodmyslitelnou součástí jeho života.

Od září roku 2019 se můžete těšit na nově otevřený a dlouho žádaný obor – housle :-)

Klavírní oddělení

Strunné oddělení

Dechové oddělení

Smyčcové oddělení

Bicí oddělení

Hudební nauka