Hravá písnička, veselá skladbička, rozevlátý romantický koncert, řádem oplývající barokní fuga, jazzové laškování, chanson, poprocková pecka…, to vše a mnohem více se skrývá ve světě černobílých kláves. V ZUŠ Harmony pomáháme dětem tento svět hravou formou objevovat a poznávat. Věříme, že cestou k poznání je i výběr repertoáru. Záleží nám na tom, aby se děti na jeho výběru sami aktivně podílely. I proto se výuka klavíru u nás tradičně těší velkému zájmu. Ne každý chce či může být klavírním virtuosem. Učíme se proto také samostatně doprovodit písničky dle vlastního výběru dětí, popřípadě i ztvárnit vlastní hudební nápady formou improvizace. Pamatujeme i na příznivce stylizovaných doprovodů, moderních technologií a netradičních zvuků. Na našem oddělení vyučujeme také hru na klávesy. Od 4. ročníku děti dle vlastního výběru rozvíjejí své schopnosti v dalším přidaném předmětu – Komorní hře, Sborovém zpěvu V každém z předmětů sdílejí své prožitky, poznání i radost z hudby s ostatními dětmi a zároveň získávají prostor pro sebevyjádření i společnou práci na školních projektech. Na našem oddělení s dětmi pravidelně připravujeme třídní koncerty k různým příležitostem – vánoční, jarní …, nebo koncerty tematicky zaměřené např. na filmovou hudbu. Každoročně mají klavíristé také možnost zúčastnit se školní sólové soutěže Klavíroklání. Černobílý svět kláves je ve skutečnosti velmi barevný… :-)

 

Pedagogové:

Tomáš Hojdysz, DiS. – vedoucí klavírního oddělení

Mgr. Jaromír Klepáč

MgA. Sabina Vajdová

Pavel Loukota, DiS.

Daniela Kolev

MgA. Jana Bínová Koucká

Václav Tobrman

Marie Jindrová

 

 

Soutěž Jarní Klavíroklání 2019

Dne 2.5.2019 se konal v naší škole tentokrát již 4. ročník klavírní soutěže ,,Jarní Klavíroklání“. Letos přijali pozvání do naší soutěže ZUŠ Černošice, ZUŠ Dobřichovice, ZUŠ Jesenice a ZUŠ Řevnice. Celkově se přihlásilo 51 uchazečů. Mladí umělci tak měli možnost porovnat své síly nejen na půdě vlastní školy, ale se svými vrstevníky ostatních škol. Všechny ZUŠ přispěly do soutěže moc pěknými cenami, ze kterých, věříme, měly děti radost. Soutěže měla celkem 7 kategorií, v porotě zasedli členové jednotlivých ZUŠ, jmenovitě Kerste Badarovski, Marie Heczková, Jaromír Klepáč (předseda poroty), Eugenie Koblížková a Márija Rajičová. Soutěž ukázala, že mladých talentů je mezi námi opravdu mnoho a zároveň doufáme, že naše soutěž mladé umělce motivovala k další práci a rozvoji jejich klavírních schopností. Děkujeme moc všem zúčastněným a porotě. Budeme se těšit na další ročník Klavíroklání 😊

Výsledková listina Klavíroklání

Absolventský koncert
22.5. se v sále ZUŠ Harmony uskutečnil již druhý absolventský koncert. Naši absolventi I. stupně vzdělávání Klára Ježková, Radovan Lipár a Jakub Lebeda nám nabídli pestrou paletu jednotlivých vystoupení – od barokní hudby po současné moderní žánry a filmové melodie.
Děkujeme za krásný zážitek a snad hudba zůstane našim mladým umělcům v srdci i nadále.
Jarní Klavíroklání 2018

Soutěž proběhla 28.3. 2018 a celkem se jí zúčastnilo 21dětí ze všech klavírních tříd naší školy.
Děti soutěžily podle ročníků v sedmi kategoriích. 
Soutěž byla jednokolová bez postupu.

Tříčlenná porota zasedla ve složení pedagogů ZUŠ Harmony: J. Koucká, P. Loukota a T. Hojdysz – který byl zároveň předsedou poroty.

Všechny děti odvedly krásné výkony a porota neměla lehké rozhodování.
Nejvíce překvapila úroveň druhé kategorie. Vystoupení byla natolik vyrovnaná a pěkná, že se porota rozhodla udělit všechna místa dvakrát.
Ve vyšších kategoriích naopak zůstala některá místa neudělena z důvodu nízkého počtu soutěžících.

Děkujeme všem soutěžícím za krásné výkony, rodičům a všem z publika za podporu a vytvoření hezké atmosféry během soutěže.

Těšíme se na další ročník Jarního klavíroklání.   vysledkova listina 2018 klavir

Adventní workshop
Koncert žáků klávesového oddělení
Jarní Klavíroklání 2016 Finální kolo
Společný koncert žáků klavírního a tenečního oddělení
Lednový koncert klávesové třídy 2016
Novoroční koncerty klavírního oddělení
Májový koncert pod Petřínem 2015