„Šedivá je teorie, zelený strom života“, praví okřídlené přísloví. K čemu je ta hudební nauka tedy vůbec dobrá?  Stejnou otázku jsme si jistě pokládali u mnoha předmětů již na základní škole. „Na co je dobré učit se písmena?“, bleskne hlavou prvňáčkovi. „Snad na to, abych uměl číst.“  Až mnohem později, když už skutečně umí číst, pochopí, že nejde o znalost písmenek, ale o poznání smyslu sdělení, které v písmencích čte.  O možnost sdělovat, pochopit, tvořit, zaznamenávat, nacházet souvislosti, komunikovat… V ZUŠ Harmony nevnímáme hudební nauku jako učení pouček a hudebních „písmenek“. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání…

 

Závěrečné testy z HN budou probíhat od 28.5. – 31.5.

Test bude možno napsat (kromě pondělí-test bude k dispozici v kanceláři školy) v uč.HN (1.patro) od 13.50 do 18.00. (učebna č.2, p.uč.Petra Růžičková)

Pokud již víte, že žák nebude moci přijít napsat test v daném týdnu, kontaktujte, prosím, p. uč. Růžičkovou ohledně termínu náhradního.

Bez závěrečného přezkoušení nebude žák klasifikován!

Součástí přezkoušení jsou i vypracované pracovní sešity dle uveřejněných témat. (Nutno donést s sebou!)
Děkuji za Vaši spolupráci! :-)

Rozsah výuky jednotlivých ročníků za celý školní rok dle ŠVP

Rozvrh HN

Požadavky k přezkoušení z individuální hudební nauky

 

 

 

Pedagogové:

MgA. Petra Růžičková