Pomocí strun poznáváme hudební svět různých období a žánrů. Tu a tam otlačené prsty nahrazuje nadšení ze hry, zpočátku jednohlasých, postupně pak vícehlasých či akordických skladeb. Zařádíme si i na elektrické kytaře, prožíváme společnou pohodu v komorních souborech, máme upřímnou radost z každé melodie rozezpívané na housličky. Společně se učíme zvládnout nástroj – přemluvit housle,  aby nevrzaly, kytaru, aby zněla jasně, zahrát si písničku i obtížnější skladby. Na konci společného snažení jsou děti plnohodnotně připraveny k navazujícímu studiu na uměleckých školách a konzervatořích, popřípadě VŠ s hudebním zaměřením. Struny, co nás spojují jsou velmi pevné, nepraskají….

 

 

Pedagogové:

David Vaněk, DiS. – vedoucí oddělení

Tomáš Frolík

Pavel Dvořák, DiS.

 

 

Okresní kolo ve hře na kytaru 8.2.2017 v Roztokách u Prahy
Jarní kytaroklání 2016