Výtvarný obor 28.5. – 31.5. 13 – 16h
Hudební obor 28.5. – 30.5. 15 – 18h
Dramatický obor 28.-29.5 a 31.5. 13 – 16h
Taneční obor 29. – 30.5.  od 15 – 18h

 

Požadavky: 

Hudební obor – uchazeč zazpívá 2 lidové písně, dále bude vyzkoušen z rytmického a

sluchového cítění

 

Výtvarný obor – uchazeč přinese až 5 domácích prací (akceptujeme i méně), dále v den zkoušky

namaluje obrázek na zadané téma

 

 

Dramatický obor – uchazeč předvede 1 připravenou báseň, dále bude vyzkoušen z

improvizované dramatické hry a rytmického cítění

 

 

Taneční obor – uchazeč zopakuje předvedené taneční prvky