Oddělení hudební nauky

„Šedivá je teorie, zelený strom života“, praví okřídlené přísloví. K čemu je ta hudební nauka tedy vůbec dobrá?  Stejnou otázku jsme si jistě pokládali u mnoha předmětů již na základní škole. „Na co je dobré učit se písmena?“, bleskne hlavou prvňáčkovi. „Snad na to, abych uměl číst.“  Až mnohem později, když už skutečně umí číst, pochopí, že nejde o znalost písmenek, ale o poznání smyslu sdělení, které v písmencích čte.  O možnost sdělovat, pochopit, tvořit, zaznamenávat, nacházet souvislosti, komunikovat… V ZUŠ Harmony nevnímáme hudební nauku jako učení pouček a hudebních „písmenek“. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání…

Rozsah výuky jednotlivých ročníků za celý školní rok dle ŠVP

Rozvrh HN 2019/2020

Požadavky k přezkoušení z individuální HN – 1.pololetí

Požadavky k přezkoušení z individuální HN – 2.pololetí

 

Pedagogové:

Bc. Eva Hartová(eva.hartova@zus-harmony.cz)