Výtvarná a literární soutěž “Požární ochrana očima dětí a mládeže” patří již k tradičním projektům v SH ČMS. V roce 2019 se jednalo již o 45. ročník, kterého se zúčastnilo celkem 348 prací. Oceněné práce jsme mohli představit veřejnosti formou vernisáže a následující výstavy v prostorách Základní umělecké školy Harmony v Dolních Břežanech. Ve středu 9. října od 18.00 hod. se konala vernisáž, kdy se útulné a příjemné prostory ZUŠ Harmony zaplnily spoustou obrázků s požární tématikou.
Toto komorní a přátelské setkání malých i velkých bylo zahájeno krásným pěveckým vystoupením žáků ZUŠ Harmony. Po úvodním zahájení, kdy nechyběla ani stylová skladba “Co jste, hasiči…”, si mohli přítomní hosté prohlédnout výtvarné a literární práce a také zhlédnout videa oceněných prací v digitální kategorii.
Jménem Okresního sdružení hasičů Praha-západ ještě jednou vyslovujeme velké poděkování ZUŠ Harmony za přípravu celé akce a za perfektní spolupráci.
Těšíme se na další společná setkání!

Bc. Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ

IMG_20191009_173333IMG_20191009_173436