Viktor Samiec

klavír

Viktor se hudbě věnoval již od mládí. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě obor hra na varhany ve třídě Mgr. Pavla Rybky, ArtD. a klavír u Mgr. Moniky Tugendliebové. Během studia se aktivně zabýval metodikou a pedagogikou klavírní hry. Účastnil se kurzů varhanních i klavírních pod vedením prof. Tůmy a prof. Klánského. Věnuje se činnosti jak pedagogické tak koncertní.