Tibor Rozsnyó

výtvarný obor

Ve své práci propojuji své dvě největší životní záliby, kterými je výtvarné umění a práce s dětmi. Skrze kreativní výtvarnou činnost se snažím svým žákům poskytnout bezpečný tvůrčí prostor pro sebepoznání a poznání světa okolo nás.