Šimon Keller

kytara
Hudbě se v různých formách věnuje od raného dětství. Vystudoval bakalářský obor Zvuková tvorba na Akademii Múzických Umění v Praze. V roce 2024 dokončil šestileté studium rockové kytary na Konzervatoři Jaroslava Ježka pod vedením Adama Tvrdého a Jaroslava Šindlera. Na téže konzervatoři aktuálně pokračuje se studiem skladby pod vedením Tomáše Sýkory. 
Aktivně se věnuje hudební praxi a to jak na pódiích, tak v nahrávacích studiích. Působí v doprovodné kapele Anny Julie Slováčkové nebo zpěvačky Máří, pro kterou také veškerou hudbu tvoří. 
Ve výuce klade důraz na propojení teorie s praxí a také na individuální přístup k žákům.