Pavel Rabas

flétna, klavír

Pavel Rabas pochází z hudebně založené rodiny. V roce 1987 absolvoval Konzervatoř v Praze, kde studoval obor klarinet u prof. Jiřího Stárka. Jako klarinetista spolupracoval s Filmovým symfonickým orchestrem, Operou Mozart a Divadlem v Řeznické. V roce 1992 je přijat do Hudby hradní stráže a Policie ČR. V tomto orchestru nejdříve působil jako orchestrální hráč na barytonsaxofon a od roku 1999 jako orchestrální hráč na klavír a klarinet.  V roce 2020 po 28 letech toto působení ukončil.

Jako učitel byl zaměstnán v ZUŠ Praha 2, Španělská (1989 – 1992), ZUŠ Stochov (2012 – 2016), ZUŠ Votice (2016 – současnost) a ZUŠ Roudnice nad Labem ( 2020 –  současnost)

Je sbormistrem Řepského sousedského sboru.

Ve své skladatelské tvorbě se snaží o syntézu hudebního romantismu, filmové a populární hudby. Skladby jako Symfonie č.1, Sonáta pro dechový sextet, Adagio a fuga pro flétnu a hoboj, Trumpet Voluntary, Ave Maria, Trombónové zazvonění, Balada a funky pro saxofon, Král tónů, Kapky deště a Křídla veřejně provedla Hudba Hradní stáže a Policie ČR.