Marek Jersák

flétna

Marek Jersák vyrostl v hudební rodině. Od dětství se věnoval zobcovým flétnám pod vedením Jana Olejníka až do Koncertu vítězů celostátního kola na zobcové a příčnou flétnu v Popradu a poté Koncertu vítězů v komorní hře na zobcové flétny. V roce 1990 absolvoval Státní konzervatoř v Praze u prof. Františka Malotína a již během studií byl hostujícím členem Synfonického orchestru FOK, Orchestru Václava Hybše, šest sezon v Divadle Na Zábradlí a 3 sezony v Divadle Jiřího Wolkera.Byl zván na natáčení do rozhlasu, studia na Kavčích horách, hud. studia Jiřího Zmožka, Ondřeje Soukupa a Michala Davida.Po dobu sedmi let se zúčastnil letních hudebních kurzů v Bechyni, kde byl ve třídě Václava Žilky a Jiřího Stivína. V posledním roce tam působil jako lektor.V zahraničí hostoval v orchestru Solistes Européens Luxembourg pod vedením dirigenta Jack Martin Händlera, kde doprovázeli na turné flétnistu Jean – Pierre Rampala aj.Pedagogicky působil jako soukromý učitel, poté dva roky v ZUŠ Pelléova, Praha 6, dva roky ZUŠ Slaný a od r. 2017 dosud působí na ZUŠ Jesenice.