Marcela Jelínková

klavír

Marcela pochází z Brna, klavíru se věnuje od svých pěti let.  Po absolvování ZUŠ A.R.K. Music s.r.o. a následně čtyřletého Uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského byla přijata

na Konzervatoř Brno, kde studovala u Mgr. Renaty Bialasové. Po absolutoriu konzervatoře studovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové a prof. Jana Jiraského. V rámci programu ERASMUS studovala rovněž v Lotyšsku na Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music u prof. Jānise Maļeckise. 

Marcelu k hudbě přivedli její rodiče, kteří oba dva působí na JAMU, otec prof. Miloslav Jelínek vyučuje kontrabas a matka doc. Marcela Jelínková působí na smyčcovém oddělení jako korepetitorka. Oba dva rodiče spolu také sólově vystupují. Nejsou to však jen rodiče, kteří vedli Marcelu k hudebnímu vzdělání, její babička byla dlouholetá operní sólistka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, dědeček působil jako dirigent tamtéž.

Během svého studia na konzervatoři se Marcela začala věnovat pedagogické praxi na ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna. Před nástupem na akademii vypomáhala při klavírním Metodickém centru na JAMU, kde měla možnost se i zúčastnit přednášek a náslechů. 

Při studiu na JAMU v rámci komorní hry spolupracovala se studenty kontrabasu a svojí sestrou, která je klavíristka a zpěvačka. Spolu s rodinou Marcela vystupovala na koncertech v Muzeu Ignaze Pleyela v Ruppersthalu, (Rakousko). V roce 2015 se Marcela podílela na natáčení CD Brněnského kontrabasového orchestru, ve kterém působí 20 kontrabasistů pod vedením jejího otce