Jaroslava Vernerová

klavír

Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMUu prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu.

Je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.

Opakovaně se představila  na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci festivalu Rudolfa Firkušného.

https://www.youtube.com/watch?v=YhSAwpoDRg8&t=11s

Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. Vystoupila také s BBCSymphony Orchestra na prestižním festivalu PROMS v Royal Albert Hall v Londýně.
Vernerová  se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v duu Spring,  je zakládající členkou Dvořákova klavírního kvarteta a vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény.

Výuce klavíru se věnuje celý aktivní umělecký život. Učila na všech typech škol: základní umělecké, konzervatoř i vysoká ( AMU Praha, PedF UK).