Jana Moravová

taneční obor
Jana začala tancovat ve svých 5 letech na ZUŠ Bajkalská, kde setrvala až do současnosti, avšak již jako lektorka. Při studiích na gymnázium začala navštěvovat ještě kromě ZUŠ také soubor Dětský Balet Praha, kde měla příležitost vystupovat v řadě představení a na různých soutěžích. Po maturitě nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudovala bakalářský obor Pedagogika a v jehož magisterském studiu pokračuje. S nástupem na VŠ současně začala navštěvovat DVPP na HAMU a získala tak osvědčení z Taneční a pohybové výchovy. Od loňského roku je součástí souboru Dance4People, se kterým měla možnost vystupovat na různých akcích, natáčeních apod.