Jana Bínová

klávesy, zpěv

Absolventka  pražské konzer­vatoře v Praze (Z. Jankovský) a AMU (M.

Hajóssyová, 2001). Účastnila se mistrovských kurzů u E. Blahové

(Baden u Vídně), M. von Kralingen, P. Diekstry (Holandsko) a pěveckých kurzů v Karlových Varech.

Vyučuje klávesy na soukromé ZUŠ Music Art-Modřany a sólový zpěv v International School of Music and Fine Arts v Praze.

Současně působí i jako sólistka souboru Hofmusici, kde ztvárnila koncertně i scénicky řadu titulních postav v barokních operách a oratoriích. Nahrává pro ČRo i pro ČT, koncertuje doma i v zahraničí.