Hana Sommerová

výtvarný obor

Žije a pracuje v Praze. Je absolventkou malířského ateliéru na Akademii výtvarných umění. Byla na dvou stážích, v ateliéru ruční grafiky na AVU a v ateliéru textilní tvorby na UMPRUM. Aktivně maluje, vystavuje a vede výtvarné lekce pro děti, mládež a dospělé. Při výtvarných hodinách předává své tvůrčí schopnosti, otevírá možnosti vlastní invence a volné komunikace dětí. Výuka je koncipována co nejpestřeji, aby žáci poznali více principů kreativní tvorby a mohli si zvolit svoji cestu. Pracujeme v různých výtvarných technikách. Trénujeme kresbu a malbu podle reality a technické dovednosti. Vyzkoušíme si keramiku i grafiku. Důležitá je také práce s fantazií, myšlením a uvolněním v experimentu.

Ve své vlastní tvorbě se převážně věnuje malbě, grafice a fotografii. Soustředí na zachycení světelné atmosféry míst a chvil. Nejčastěji pracuje v technice velkoformátového akvarelu se zářivou a expresivní barevností. Účastnila se řady výstav a sympozií. Jako poslední se dá zmínit dvouměsíční rezidence ve francouzské Remeši. Vystavovala například v Zóně pro umění 8osmička v Humpolci, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Naugallery v Praze nebo na festivalu Parrallel Vienna ve Vídni.