Organizace studia na ZUŠ Harmony se řídí podle školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Studium na základních uměleckých školách je podle něj členěno do několika stupňů podle věku žáků.

    Vzdělávání nejmenších dětí probíhá v rámci Přípravného studia, které může mít několik ročníků. V ZUŠ Harmony jsou to ročníky dva. Na přípravné studium navazuje Základní studium. Nejprve I. stupněm, který má sedm ročníků a po něm II. stupněm se čtyřmi ročníky. Posledním stupněm je tzv. Studium pro dospělé, které je nastavováno individuálně, maximálně může mít čtyři ročníky.

Přípravné studium

Hudební nauka

Přijímací řízení

Koncepce studia

Školní řád