Nezařazené

Obnovení výuky od 11.5.2020

By 4.5.2020 No Comments
Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte mi, abych Vás informovala, že v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. a viz harmonogram na webu MŠMT) dochází od 11.5.2020 ke znovu-otevření naší školy. 
K uvedenému datu dochází k zahájení výuky ve všech formách, avšak pouze ve skupinách do 15ti žáků, takže mimo hudební nauky a teorie pro PHV.
Na základě materiálu MŠMT ČR (viz příloha) zajišťujeme jako škola požadovaná i doporučená bezpečnostní opatření tak, abychom připravili základní provozní podmínky naší základní umělecké školy na bezpečný provoz právě k datu 11.5.2020.
Z tohoto důvodu Vás informujeme, že výuku ve výše uvedeném rozsahu bude moci využít pouze žák, který: 
  • nebude vykazovat při vstupu do budovy školy známky nákazy COVID-19
  • při vstupu do školy předloží pověřenému zaměstnanci školy zákonným zástupcem (samotným zletilým žákem) vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz. příloha)
  • bude mít ústa a nos zakryty ochrannou rouškou nebo ústenkou 
  • bude mít s sebou igelitový pytlík na odkládání použité roušky vč. náhradní roušky
  • další náležitosti (např. silikonové rukavice a j.) stanoví vyučující vyučovaného předmětu
Současně Vás informuji, že na základě výše uvedeného materiálu MŠMT ČR bude zakázána přítomnost čekajících “třetích osob” v budově školy.
Abychom mohli tento mimořádně náročný provoz připravit, nutně od Vás potřebujeme znát Váš zájem o tuto formu účasti Vašeho dítěte ve škole. Prosím, co nejdříve dejte zprávu svému vyučujícímu.
Předem Vám moc děkuji, že spolu s námi vytvoříte bezpečné místo jak pro výuku žáků, tak i našich zaměstnanců, z nichž některé máme v tzv. “rizikové skupině” a nevztahují se přitom na ně výjimky, které by jim umožnily působit v úplném bezpečí.
V případě jakéhokoliv dotazu, prosím neváhejte kontaktovat vyučující/ho daného předmětu nebo přímo vedení školy.