mj-199x300 (1)

Markéta Javorková je absolventka Vyšší odborné školy herecké v Praze, obor herectví a moderování.
Na škole prošla rukama vynikajících pedagogů, jako např. režisér doc. Jakub Korčák, herečka Ivana Wojtylová anebo herec Miroslav Dvořák.
Má za sebou několik rolí v divadle i práci před kamerou.

Divadelní práce a zkušenosti:
Teatr Mumerus (Krakow) – spolupráce a účast na mezinárodním divadelním projektu „Mit środka Europy: opowieści początku”

Pidivadlo – stálá scéna VOŠH – práce na absolventských inscenacích

Divadelní spolek HEROLD – členka souboru

Divadlo Viola – externí spolupráce s vedením divadla v oblasti propagace a PR
Dramatický kroužek DDM Praha 6 – Bílá hora

Kromě vykonávání svého poslání by chtěla předávat své nabyté znalosti a zkušenosti dětem a třeba najít a formovat talent budoucí herecké generace :-)