Hana Šimková

Certifikát pro výuku keramických kurzů a vystudovaný obor učitel odborných předmětů na ped. fakultě UK.

“Vše, co tvořím, dělám s radostí a láskou. Tuto radost si odnášejí z mých keramických kurzů malé děti i dospělí.”
Keramiku jsem začala vyučovat v roce 1994.
V mých kurzech se každý stává umělcem, každý má právo na svůj osobitý projev, vyjádření své vlastní fantazie.
Pracujeme v menších skupinkách s individuálním přístupem ke každému.
Děti i dospělí při této tvůrčí práci nacházejí jak relaxaci, tak i zvýšené sebevědomí, jak jsou šikovní.
Předškolní děti při práci s hlínou procvičují jemnou motoriku, což napomáhá také při zdokonalování řeči a výslovnosti.