portretCV

Aurora vystudovala Taneční konzervatoř hlavního města Prahy v oboru
klasický tanec a ihned po studiích se zapojila jak do taneční profese,
tak do pedagogické činnosti.
Hlavním jejím zájmem  je klasický tanec o kterém předpokládá, že jej
bude v době své aktivní taneční činnosti rozvíjet a zdokonalovat s tím,
že usiluje o nasbírání co nejvíce zkušeností, které chce po ukončení
aktivní taneční profese transformovat do pedagogické činnosti tak, aby i
další generace tanečníků vyrůstala na základech, které jsou jí blízké a
má je ráda.
Taneční činnost zahájila ve 3 letech v tanečním kroužku, na kterou
navázala v pěti letech baletní přípravkou při Státní opeře, kterou vedla
paní Kyndlová. Zde nasbírala první jevištní zkušenosti a podepsala první
profesionální smlouvy, zajišťující vystupování. Tento hezký počátek
jevištní praxe pokračoval přijetím na Taneční konzervatoř hlavního města
Prahy, kde svůj zájem o klasický tanec rozvíjela, zdokonalovala a
konzervatoř následně v roce 2017 úspěšně zakončila.
Ihned po dokončení školní docházky začala aktivně profesionálně tancovat
pro různé soubory, představení a divadla. Aby neztratila kontakt s
trendy klasického tance a pedagogikou, nadále dochází trénovat na
konzervatoř, spolupracuje s Baletní školou Olgy Kyndlové a nyní i se
Základní uměleckou školou Harmony.