Informace o zpracování osobních údajů Základní umělecké školy Harmony, o.p.s.,

Obecné zásady

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je ZUŠ Harmony, o.p.s., se sídlem: Za Radnicí 104, 25241 Dolní Břežany, IČ: 24800856, zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, složka 787 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ a/nebo „GDPR“).

Kontaktní osobou správce s ohledem na ochranu osobních údajů je: Mgr. Magda Marková, ředitelka ZUŠ, e-mail: reditel@zus-harmony.cz

Pokud ZUŠ Harmony, o.p.s.(dále jen ZUŠ) zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ZUŠ informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ  jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Závěrečná ustanovení

Tyto informace o zpracování osobních údajů ZUŠ Harmony, o.p.s., jsou platné a účinné od 25. května 2018.