Se stejnou přirozeností jako dýcháme, se učíme hrát na zobcovou a příčnou flétnu, saxofon, klarinet a trubku. Učíme se s dechem pracovat, modelovat s jeho pomocí hudební fráze, vystavět pomocí dechu celou skladbu. Dýchání je naší součástí a ovlivňuje tak i naše rytmické a melodické cítění. Jeho správným zvládnutím pomáháme rozvíjet přirozenou hudebnost dětí. Vedle dýchání se učíme také správně držet a ovládat nástroj, který si děti vyberou. Každému nástroji sluší jiný styl hry. V průběhu studia společně interpretujeme skladby z klasické, jazzové i populární hudby a odhalujeme tak specifika těchto stylů. Radost ze společného hraní  a společných hudebních prožitků sdílíme v souborové hře, rozmanitost práce s dechem, vlastní hudební představivosti i samostatnou intonační jistotu poznáváme a rozvíjíme v hodinách sborového zpěvu.

V Harmony se snažíme probudit v dětech zájem o hudbu a dále rozvíjet jejich touhu a dovednosti. Společné poznávání nástroje, hudby i vlastních schopností je pro nás všechny radost a zábava, která nás povzbuzuje ke stále lepším a lepším výsledkům.

Pedagogové:

Jiří Žák, Dis. – vedoucí oddělení

Pavel Loukota, Dis.

MgA. Petra Smolová

Dechoklání 2017
Novoroční koncert v novém sále ZUŠ Harmony
Májový koncert pod Petřínem 2015