Vše v našem životě hraje určitou roli. Občas i my sami, musíme hrát určitou roli. Občas také musíme improvizovat či se prezentovat a předvést. Na dramatickém oboru ZUŠ Harmony se snažíme dětem ukázat a naučit je, že divadlo se dá dělat mnoha způsoby a že ke zdařilému představení/výkonu nevede jen jedna správná cesta. Seznamujeme se tak s různými hereckými technikami (od klasických až po moderní/alternativní). Učíme se také zvládnout trému a učíme se improvizovat, což znamená moci spontánně tvořit a zároveň si umět poradit i v náročnějších situacích, které můžeme potkat nejen na prknech, která znamenají svět, ale i v běžném životě. Znalosti z dramatického oboru tak děti mohou v budoucnu využít v mnoha profesích – učitel, manažer, politik, právník novinář, mluvčí, úředník… zkrátka jakékoliv povolání, které vyžaduje veřejné vystupování před lidmi, vysokou míru empatie, pohotovost, schopnost pracovat v týmu…

 

Pedagogové

Markéta Javorková, Dis.

Miroslav Dvořák, Dis.

,,Večer scénických čtení“

 

7.prosince 2017 proběhl v sále dramatického oboru „Večer scénických čtení“. Dvě nejstarší skupiny Markéty Javorkové zahrály úryvky z knih „Zločin lorda Artura Savila“ (Oscar Wilde) a „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ (Miguel Cervantes). Večer moderovaly žákyně Miroslava Dvořáka – Eliška Moravová a Barbora Melišková.

,,Pásmo monologů“

 

Starší žáci dramatického oboru přišli na začátku druhého pololetí s prosbou, že by si chtěli vyzkoušet, co obnáší zahrát klasická, třeba i vážná dramata. Sestavili proto společně s paní učitelkou „Pásmo monologů“, kde se setkali s díly Shakespeara, Gogola, Ostrovského, Stopparda a dalších. Postavili se ke zkoušení velmi zodpovědně, s nadšením a touhou porozumět postavě, kterou hrají. Výsledek byl na jejich věk a zkušenosti neuvěřitelný. Posuďtě sami:

Dramatický obor vystupoval pro děti z MŠ Dolní Břežany

 

Dramatický obor odstartoval druhé pololetí vystoupením pro děti z MŠ Dolní Břežany. Společně jsme zavzpomínali na vánoční čas, a to pomocí kouzelných pohádek Zbyňka Malinského: „Jak šiška Anežka přála lidem veselé Vánoce“ a „Jak ořechová skořápka plula na Vánoční ostrov“. Představení si užili jak diváci, tak herečky a už se těšíme na další spolupráci s MŠ.

 V sobotu 10.12.2016 měly nejstarší žákyně dramatického oboru premiéru vánočních pohádek od Zbyňka Malinského: „Jak se vánočka dala pojistit proti připálení“ a „Jak to bylo s jedličkou a červeným ptáčkem“. S těmito pohádkami ještě dále vystoupí pro děti v mateřské i základní škole.
Momočan a strašidla
Závěrečné vystoupení žáků literárně dramatického oboru v pražském Pidivadle
Vystoupení žáků dramatického oboru v MŠ Dolní Břežany