Májový koncert pod Petřínem

Mladí hudebníci z klavírního a dechového oddělení si připravili více než hodinový hudební program, do jehož tónů se přišlo zaposlouchat přes 80 návštěvníků. Účinkující i posluchači byli na úvod přivítáni ředitelem nemocnice, panem Ing. Staňkem a paní Bc. Jadrnou, kteří nás zároveň seznámili s historií nemocnice a popřáli všem zúčastněným příjemný hudební zážitek. Pak už…

Výtvarná soutěž „Břežanská knihobudka“

Žáci ze ZUŠ Harmony, pod taktovkou p. uč. Hanky Šimkové, vytvořili celkem 50 originálních dětských návrhů, ze kterých Kulturní komise vybrala, jako vítězný, obrázek Adélky Panuškové. Podle jejího návrhu tak budou ztvárněny knihobudky, které se budou vyrábět na veřejných workshopech. Gratulujeme! Knihobudky budou rozmístěny: na dětském hřišti u polikliniky u budovy základní školy u budovy ZUŠ Harmony…